Hömyran, Junsele församling


Andersson Engman, Erik (1799-1881), bonde
Berglund, Anders (1826-1904), nybyggare
Berglund, Leonard (1891-1973), arrendator
Jönsson, Jakob (1827-1898), nybyggare
Nilsson, Sven Peter (1892-1963),
Svensson, Nils Jakob (1861-19..), bonde, hemmansägare, arrendator

Erik Andersson Engman var född den 3 juli 1799 i Mo, Junsele sn. Han gifte sig den 11 november 1827 med Anna Helena Henriksdotter. Hon var född den 21 april 1803 i Mo, Junsele sn. Familjen var någon kort tid bosatta i Mo men flyttade snart till Lillsele. Hustrun avled där den 22 juni 1829 och dödsorsaken var inflammation. Erik gifte om sig den 2 maj 1830 med Kajsa Stina Nilsdotter. Hon var döpt till Katarina Kristina och var född den 28 november 1803 i Öfra, Junsele sn. Erik skrivs som nybyggare och cirka 1833 flyttar familjen till Öfra. De bor inte kvar där länge utan flyttar vidare till Långvattnet där de bor i några år för att senare flytta till Tarsele. Erik är bonde i de två förstnämnda byarna medan han blir nybyggare i Tarsele. Deras flyttande fortsätter och 1843 återfinns familjen i Gårelehöjden och nu blir Erik bonde igen. Nästa bostadsort blir Långvattnet och cirka 1858 bär det av till Öfra igen. Tillbaka till Långvattnet 1860-61. Därefter Hömyran där Erik är inhyses. 1869 flyttar de till Åkerbrännan. Makarna skrivs där som inhyses och skattfria. Redan 1870 bär det av till Västerås där de också blir kvar. Kajsa Stina avlider där den 9 november 1877 och Erik den 20 maj 1881. Inga dödsorsaker finns angivna.

Erik och Anna Helenas barn:

Stina Greta Ersdotter Engman var född den 15 februari 1828 i Lillsele, Junsele sn. Hon dog där den 6 juli 1829 och dödsorsaken var inflammation.

Henrik Eriksson Engman var född den 8 juni 1829 i Lillsele, Junsele sn. Han dog där den 27 juni 1829.

Erik och Kajsa Stinas barn:

Stina Kajsa Ersdotter var född den 12 april 1831 i Lillsele, Junsele sn och döpt till Kristina Katarina.

Nils Anders Engman var född den 20 juni 1833 i Öfra, Junsele sn.

Eva Erika Ersdotter var född den 16 april 1835 i Öfra, Junsele sn.

Erik Johan Engman var född den 6 mars 1839 i Långvattnet, Junsele sn.

Adam Engman var född den 4 september 1841 i Tarsele, Junsele sn.

Gabriel Engman var född den 25 september 1843 i Gårelehöjden, Junsele sn.

Anna Stina (Helena?) Ersdotter var född den 17 januari 1849 i Gårelehöjden, Junsele sn. Hon avled i Hömyran, Junsele sn den 6 april 1867.


Anders Berglund var född den 7 maj 1826 i Rusksand, Junsele sn. Han gifte sig den 9 juni 1850 i Junsele sn med Katarina Olofsdotter. Hon var född den 28 december 1825 i Esselet, Junsele sn. I födelseboken finns ingen by antecknad för henne. När de gifte sig skrivs Anders Berglund som bonde i Åkerbränna och hustrun som piga i Krånged. Lysning sker 5 maj 1850. De bor hos Anders föräldrar i Åkerbränna och han skrivs som bonde. 1862 eller 1863 flyttar hela familjen till Hömyran och Anders blir först nybyggare och sedan inhyses för att avsluta som födorådstagare hos sonen Aron. Båda makarna skrivs som goda i flera husförhörslängder. Katarina kallas ofta Kajsa i längderna. Anders avlider den 18 april 1904 i Hömyran, Junsele sn och begravs den 15 maj.  Hustrun dog i samma by den 27 mars 1908. Ingen dödsorsak finns angiven på någon av dem.                                                           

Barn:

Aron Berglund var född den 3 augusti 1851.

Olof Petter Berglund var född den 14 januari 1854 i Åkerbränna, Junsele sn.

Anders Oskar Berglund var född den 4 april 1856 i Åkerbränna, Junsele sn. Han flyttar till Åsele 1874 men kommer tillbaka 1882. Är då dräng hos brodern Olof Petter i Hömyran för att bo i Gulsele mellan 1887 och 1889. Blir sedan torpare i Åkerbränna på ett eget torp från mitten av 1890-talet till sin död. Han dog där den 22 augusti 1906 och begravs 9september samma år.

Kristina Regina Berglund var född den 24 juli 1857 i Åkerbränna, Junsele sn. Hon är piga i Krånge. Död där den 10 augusti 1876 och begravd den 21 augusti. Dödsorsaken är scharlakansfeber.

Kajsa Matilda Berglund, född 28 augusti 1859 i Åkerbränna, Junsele sn.

Enok Berglund var född den 9 juni 1862 i Åkerbränna, Junsele sn. Han bor först hos föräldrar och bror för att sedan flytta till Lillegård där han också dör den 21 april 1916. Arbetar då som skräddare och begravdes den 4 juni. Det finns Ingen by angiven i födelseboken.

Salomon Berglund var född den 25 juli 1865 i Hömyra, Junsele sn. Han dog där den 10 september 1865.

Magnus Berglund var född den 13 mars 1867 i Hömyra, Junsele sn.


Jakob Jönsson var född den 2 juli 1827 i Åkerbränna, Junsele sn. Han gifte sig den 20 november 1855 i Junsele sn med Ingrid Dorotea Andersdotter. Hon var född den 10 april 1836 i Rusksand, Junsele sn. Jakob var en bonde son från Åkerbrännan och döptes den 14 juli. De gifte sig 1855 och då skrivs Jakob som hemmanstillträdare från Åkerbränna och Ingrid Dordi (döpt till Ingrid Dorotea) var bonde dotter från Åkerbränna. I vigselboken skrivs hon bara som Berglund medan hon i de flesta (tror alla) husförhörslängder skrivs som Andersdotter. Makarna bosätter sig först i Åkerbränna och Jakob skrivs som god. Cirka 1862-63 (nattvard 2/11-62) flyttar det till Hömyran och Jakob blir nybyggare. Här föds de två sista barnen. Här bor familjen kvar och så småningom blir han inyses för att i nästa längd bli först bonde och sedan åter nybyggare och sedan bonde igen. Någon gång under 1890-talets senare hälft blir han födorådstagare när en son och en dotter övertar gården. Jakob avlider den 22 mars 1898 i Hömyran, Junsele sn och begravs den 3 april samma år. Ingen dödsorsak och han skrivs i dödboken som födorådstagare. Änkan bor kvar och dör där den 28 januari 1920, begravd den 7 mars, inte heller på henne finns någon dödsorsak. Hon skrivs vid sin död som Jönsson men född Andersdotter.

Deras barn:

Anders Petter Jakobsson var född den 6 februari 1857 i Åkerbränna, Junsele sn. Han tar över halva gården (3 seland) i Hömyran och blir ogift bonde på hemmanet.  Han avlider den 16 oktober 1929 i Junsele sn.

Ingeborg Stina Jakobsdotter var född den 3 juli 1860 i Åkerbränna, Junsele sn. Hon tar den andra halvan och skrivs även hon som bonde. Ingeborg Stina bor kvar 1929. Död troligen 1950 i Junsele sn.

Amanda Helena Jakobsdotter var född den 9 maj 1865 i Hömyran, Junsele sn. Hon gifte sig den 2 november 1889 med Nils Jakob Svensson. Han var född den 25 februari 1861 i Åkerbränna, Junsele sn. De gifte sig och bosatte sig först i Åkerbränna men flyttar redan den 22 november 1890 till Hömyran där han blir bonde. Där föds också det första barnet. I början av 1900-talet skrivs han som hemmansägare och sedan förre ägare och i längden som börjar 1912 som arrendator. Makarna bor kvar i byn 1929.       

Jakob Jakobsson var född den 23 mars 1872 i Hömyran, Junsele sn. Han skrivs som dräng och bor också kvar på gården 1929. 


Nils Jakob Svensson var född den 25 februari 1861 i Åkerbränna, Junsele sn. Han gifte sig den 2 november 1889 med Amanda Helena Jakobsdotter. Hon var född den 9 maj 1865 i Hömyran, Junsele sn. Nils Jakob döptes den 25 februari och hustrun Amanda Helena den 17 maj. De gifte sig och bosatte sig först i Åkerbränna men flyttar redan den 22 november 1890 till Hömyran där han blir bonde. Där föds också det första barnet. I början av 1900-talet skrivs han som hemmansägare och sedan förre ägare och i längden som börjar 1912  som arrendator. Makarna bor kvar i byn 1929.       

Deras barn:

Margareta  Dorotea Nilsson var född den 9 mars 1891 i Hömyran, Junsele sn.  Flyttar till Åsele 1912.

Sven Peter Nilsson var född den 1 maj 1892 i Hömyran, Junsele sn, Han gifte sig den 31 december 1927 med Hulda Kristina Bergström. Hon var född den 29 april 1893 i Åkerbränna, Junsele sn. Makarna gifte sig och bosatte sig i Hömyran och bor där 1929. Sven Petter dog den 26 juni 1963 i Junsele sn. Hustrun dog den 28 april 1977 i Östertälje sn. Hennes adress var dock Box 214, 880 37 Junsele.

Jakob Valfrid Nilsson var född den 6 september 1893 i Hömyran, Junsele sn. Han är arbetare i byn och avlider  den 4 juni 1915, begravs den 24 juni. Han avled på lasarettet i Sollefteå och dödsorsaken är lunginflammation.

Nils Mauritz Nilsson var född den 30 oktober 1895 i Hömyran, Junsele sn,. Död den 8 januari 1972 i Junsele sn och var då ogift.

Alfa Kristina Nilsson var född den 5 juli 1898 i Hömyran, Junsele sn. Hon gifte sig den 16 februari 1918 i Junsele sn med Anders Hildebert Högsten. Han var född den 16 juli 1894 i Övra, Junsele sn. Vid giftermålet skrivs han som arbetare i Övra och hon som arbetardotter i samma by. De vigdes av K A Josefsson i Junsele. Makarna bor i Övra hos Anders Hilberts morföräldrar tills de dör och därefter blir de kvar på gården och bor där 1929. Alfa Kristina dog den 25 augusti 1965 i Junsele sn. Anders Hildebert avlider i samma socken den 9 maj 1980 i Junsele sn.

Hanna Helena Nilsson var född den 7 januari 1901 i Hömyran, Junsele sn. Skrivs som piga i Hömyran och dog där den 26 oktober 1918, begravdes den 30 november. Hon avled i Åsele och begravdes där. Dödsorsaken var hjärnhinneinflammation.

Hilda Eleonora Nilsson var född den 11 juli 1902. Hon gifte sig den 22 juli 1923 med Leonard Berglund. Han var född den 28 september 1891 i Hömyran, Junsele sn. Hilda Eleonora döptes 9 augusti 1902. Makarna gifte sig och bosatte sig i Hömyran och där är Leonard arrendator 1929. Leonard dör den 6 april 1973 i Junsele sn och är vid sin död bosatt på adressen Box 1463, 880 37 Junsele. Hustrun avlider den 27 mars 1978 i Junsele sn, bosatt på adress Box 1403, 880 37 Junsele.

Ingeborg Amanda Nilsson var född den 27 oktober 1903. Hon gifte sig den 2 november 1923 med Nils Viktor Berglund. Han var född den 9 februari 1898 i Junsele sn. De gifte sig och bosatte sig i Åkerbränna där Nils Viktor skrivs som arbetare och där bor de kvar 1929. Deras dödsdatum är väldigt osäkra då de är hämtade ur SD2 och döda 1970 inte har några namn noterade. En man med rätt födelsedatum dör då i Junsele och där står också att han varit änkling sedan 1931. Nils Viktor troligen död den 24 februari 1970 i Junsele sn. Hustrun troligen död den 26 januari 1931 i Junsele sn.

Anders Henning Nilsson var född den 12 mars 1905 i Hömyran, Junsele sn. Han dog den 9 augusti 1984 och hade då adressen Box 79, 880 37 Junsele som ogift man.

Astrid Maria Nilsson var född den 18 september 1907 i Hömyran, Junsele sn. Det finns en ogift kvinna död i Junsele sn den 27 april 1969 med hennes födelsedatum som skulle kunna vara rätt.


Sven Peter Nilsson var född den 1 maj 1892 i Hömyran, Junsele sn, Han gifte sig den 31 december 1927 med Hulda Kristina Bergström. Hon var född den 29 april 1893 i Åkerbränna, Junsele sn. Makarna gifte sig och bosatte sig i Hömyran och bor där 1929. Sven Petter dog den 26 juni 1963 i Junsele sn. Hustrun dog den 28 april 1977 i Östertälje sn. Hennes adress var dock Box 214, 880 37 Junsele..

Deras barn:

Barn.


Leonard Berglund var född den 28 september 1891 i Hömyran, Junsele sn. Han gifte sig den 22 juli 1923 med Hilda Eleonora Nilsson. Hon var född den 11 juli 1902 i Hömyran, Junsele sn. 1902. Makarna gifte sig och bosatte sig i Hömyran och där är Leonard arrendator 1929. Leonard dör den 6 april 1973 i Junsele sn och är vid sin död bosatt på adressen Box 1463, 880 37 Junsele. Hustrun avlider den 27 mars 1978 i Junsele sn, bosatt på adress Box 1403, 880 37 Junsele.

Makarnas barn:

Barn.

Barn.

Valter Albin Berglund var född den 22 december 1926 i Junsele sn. Han dog där den 5 januari 1927.

Barn.


© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02