Rusksand, Junsele församling


Andersson Berglund, Anders (1793-1871), sökande nybyggare
Jakobsson, Nils (1836-1914), arbetare
Nilsson, Nils Edvin (1902-1989)

Nils Edvin Nilsson var född den 4 januari 1902 i Rusksand, Junsele sn. Han  gifte sig 1927 i Junsele sn med Sara Berglund. Hon var född den 29 november 1900 i Ruske, Junsele sn. Makarna bor i Rusksand, Junsele sn 1929. Sara avled den 24 juni 1989 i Junsele sn och Nils Edvin dog i samma sn den 11 september 1989.

Deras barn (fram till 1929): 

Barn.


Nils Jakobsson var född den 1 mars 1836 i Bölen, Junsele sn. Han gifte sig den 7 februari 1864 i Junsele sn med Kajsa Magdalena Persdotter. Hon var född den 4 september 1842 i Degersjö, Anundsjö sn som en dotter till bonden Per Persson och hans hustru Anna Olofsdotter. Makarna bosatte sig först i Bölen där Nils var dräng. Redan 1864 flyttar det till Kvarnå, Junsele sn där han blir landbonde. Inte heller där stannar de länge utan flyttar 1866 till Valviken, Junsele sn. Nils skrivs där som arbetare. Året därpå, 1867, bär det av igen och nu till Rusksand, samma sn och fortfarande arbetare. 1869 flyttar familjen tillbaka till Kvarnå och bosätter sig där för gott. Nils är först landbonde för att sedan bli arbetare i byn. Nils avlider i Kvarnå den 15 augusti 1914 medan hustrun lever i drygt tolv år till och dog 1926.

Deras barn:

Kristina Nilsdotter var född den 26 april 1864 i Bölen, Junsele sn. Hon gifte sig den 26 december 1890 i Junsele sn med Olof Peter Nilsson. Han var född den 28 oktober 1862 i Tarsele, Junsele sn. Vid giftermålet flyttar makarna hem till hennes föräldrahem i Kvarnå, Junsele sn där Olof Peter är arbetare. 1897 flyttar de till Mo nr 3, Junsele sn och han blir torpare där. De bor på torpet fram till 1903 då de flyttar till Mo nr 4 och där skrivs Olof Peter som arbetare. Redan 1908 far flyttlasset igen och nu till Bölen, nr 2, Junsele sn och han är fortfarande arbetare. Till Kvarnå återkommer de 1912 för att flytta därifrån igen 1925 när de bosätter sig på Mo nr och Olof Peter blir fjärdingsman. Här är familjen bosatt 1930. 

Jakob Nilsson, född den 23 juni 1866 i Kvarnå, Junsele sn. Han gifte sig 1894 med Anna Karolina Jakobsdotter. Hon var född den 20 februari 1867 i Ådals-Liden sn. Makarna bodde först i Ådals-Liden sn men flyttade 1895 till Kvarnå, Junsele sn där Jakob skrevs som arbetare. Familjen flyttar till Gudmundrå sn 1902. Anna Karolina avlider där den 25 maj 1938 och Jakob den 24 januari 1957.

Nils Peter Nilsson Nylén var född den 23 april 1870 i Kvarnå, Junsele sn. Han är arbetare och flyttar till Råneå sn 1904.

Jonas Nilsson var född den 13 juni 1872 i Kvarnå, Junsele sn. Jonas flyttar till Norrlands Artilleriregemente i Östersund 1894.

Erik Nilsson var född den 13 april 1874 i Kvarnå, Junsele sn. Han flyttar till Jokkmokk sn 1906.

Sven Nilsson var född den 24 januari 1878 i Kvarnå, Junsele sn. Han flyttade också till Jokkmokk några år efter sin bror, nämligen 1913.

Anna Nilsdotter var född den 5 juni 1883 i Kvarnå, Junsele sn. Hon avled där den 29 oktober 1884.

 


Anders Andersson Berglund var född den 24 juni 1793 i Forsnäs, Åsele sn, Han var en son till bonden där Anders Olofsson (1759-1795) och hans hustru Ingrid Håkansdotter. Anders gifte sig den 25 mars 1824 i Junsele sn med Kristina Salomonsdotter. Hon var född den 6 januari 1798 i Mo, Junsele sn. När  makarna gifte sig i Junsele sn så skrivs Anders som sökande nybyggaren Anders Andersson i Rusksand och hon som piga i Mo. Makarna bosätter sig i Rusksand men flyttar någon gång mellan 1842 och 1845 till Åkerbränna. Nu tar sig Anders också namnet Berglund. Makarna bor här fram till sin död. Anders skrivs på äldre dagar som förre bonden och inhyses. Han avlider den 8 september 1871 i Åkerbränna, Junsele sn. Skrivs då som födorådstagare. Stina  dog den 25 januari 1884 i samma by och begravs den 3 februari 1884 av F A Blix. Dödsorsaken är ålderdomssvaghet. Hon skrivs då som födorådstagare änka. Dopnamnet är Kristina men det som förekommer oftast i kyrkböckerna är Stina.

Deras barn:

Anders Berglund var född den 7 maj 1826 i Rusksand, Junsele sn. Han gifte sig den 9 juni 1850 i Junsele sn med Katarina Olofsdotter. Hon var född den 28 december 1825 i Esselet, Junsele sn. I födelseboken finns ingen by antecknad för henne. När de gifte sig skrivs Anders Berglund som bonde i Åkerbränna och hustrun som piga i Krånged. Lysning sker 5 maj 1850. De bor hos Anders föräldrar i Åkerbränna och han skrivs som bonde. 1862 eller 1863 flyttar hela familjen till Hömyran och Anders blir först nybyggare och sedan inhyses för att avsluta som födorådstagare hos sonen Aron. Båda makarna skrivs som goda i flera husförhörslängder. Katarina kallas ofta Kajsa i längderna. Anders avlider den 18 april 1904 i Hömyran, Junsele sn och begravs den 15 maj.  Hustrun dog i samma by den 27 mars 1908. Ingen dödsorsaker finns angiven på någon av dem.    

Salomon Berglund var född den 30 mars 1829 i Rusksand, Junsele sn. Han gifte sig den 15 oktober 1850 i Junsele sn med Sara Magdalena Jakobsdotter. Hon var född den 8 juni 1827 i Åkerbränna, Junsele sn. När de gifter sig skrivs Salomon som dräng i Åkerbränna och hustrun som bonde änka. Lysningsdatum var den 23 september 1850. Makarna bosätter sig i Åkerbränna och Salomon skrivs som bonde och senare födorådstagare. Båda makarna antecknas som goda i några husförhörslängder. På äldre dagar bor de hos sonen Nils Anders. Salomon dog den 10 juni 1897 i Åkerbränna, Junsele sn. Han begravs den 27 juni och dödsorsaken var magkräfta. Hustrun dog i samma by den 8 augusti 1917 och begravs den 2 september utan angivande av dödsorsak.

Ingrid Dorotea Andersdotter var född den 10 april 1836 i Rusksand, Junsele sn. Hon gifte sig den 20 november 1855 i Junsele sn med Jakob Jönsson. Han var född den 2 juli 1827 i Åkerbränna, Junsele sn. De gifte sig 1855 och då skrivs Jakob som hemmanstillträdare från Åkerbränna och Ingrid Dordi (döpt till Ingrid Dorotea) var bonde dotter från Åkerbränna. I vigselboken skrivs hon bara som Berglund medan hon i de flesta (tror alla) husförhörslängder skrivs som Andersdotter. Makarna bosätter sig först i Åkerbränna och Jakob skrivs som god. Cirka 1862-63 (nattvard 2/11-62) flyttar det till Hömyran (nattvard 19/-64) och Jakob blir nybyggare. Här föds de två sista barnen. Här bor familjen kvar och så småningom blir han inyses för att i nästa längd bli först bonde och sedan åter nybyggare och sedan bonde igen. Någon gång under 1890-talets senare hälft blir han födorådstagare när en son och en dotter övertar gården. Jakob avlider den 22 mars 1898 i Hömyran, Junsele sn och begravs den 3 april samma år. Ingen dödsorsak och han skrivs i dödboken som födorådstagare. Änkan bor kvar och dör där den 28 januari 1920, begravd den 7 mars, inte heller på henne finns någon dödsorsak. Hon skrivs vid sin död som Jönsson men född Andersdotter.


© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02