Forsmo, Ramsele församling


Andersson, Sven (1804-1887), nybyggare, bonde
Henriksson, Johan (1835-1909), bonde

Johansson, Jakob (1810-1892), nybyggare, bonde, födorådstagare

Johansson, Johan (1812-1866), bonde, gästgivare

Mauritsson, Johan (1781-1869), nybyggare, understödstagare


Johan Mauritsson var född den 1 januari 1782 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han var en son till Mauritz Johansson (1740-1811) och hans hustru Dordi Filipsdotter (1750-1805). Han gifte sig den 12 februari 1808 med enkan  Anna Greta Jakobsdotter. Hon var född den 17 mars 1775 i Rå, Ådals-Liden sn som en dotter till Jakob Eriksson (1744-1820) och hans hustru Anna Hansdotter (1742-1799). Hon hade varit gift en första gång den 5/11 1797 i Ådals-Liden sn med Anders Eriksson (1771-1806). Johan gifte sig till ett hemman i Moflo och de brukade det fram till mitten av 1820-talet (första gången byn är med i mantalslängden är 1824) då styvsonen Erik Andersson tog över det och makarna med barn flyttade till Forsmo, Ramsele sn och började bruka byn som nybyggare. Paul Lundin har skrivit en hel del om detta nybygge och dess upptagare Johan i sin bok ”Sanningar och sägner i Ådals-Liden sn”.  Johan skrivs tillsammans med Nils Moberg och Lars Persson 1824 och 1825. Från 1829 är han ensam nybyggare i byn och det förblir han till 1834 då sonen Jakob dyker upp. Han säljer hela nybygget till sina två söner Jakob och Per samt sin styvdotter, Anna Stina, och hennes man. Makarna blir kvar i byn som undantagshjon fram till 1853 då de flyttar till Näsåker, Ådals-Liden sn och Johan skrivs som födorådstagare bland Lidströms tjänstefolk. Hustrun avlider där den 6 januari 1856. Johan gifter om sig den 17 augusti 1856 i Ådals-Liden sn med Anna Andersdotter. Hon föddes den 27 september 1801 i Näsåker, Ådals-Liden sn som en dotter till Anders Eriksson Fors (1759-1825) och hans hustru Anna Hansdotter (1763-1832). Makarna flyttar tillbaka till Forsmo, Ramsele sn cirka 1857 och Johan blir undantagshjon och inhyses. Han är också skattfri. Johan avlider i byn den 20 mars 1869. Hans andra hustru bor kvar fram till sin död i samma by den 2 januari 1883.

Johan och Anna Gretas barn:

Brita Magdalena Johansdotter, var född den 15 april 1808 i Moflo, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 2 november 1834 i Ådals-Liden sn med Jon Persson var född den 23 juli 1801 i Lillby, Färila sn. Han gifte sig första gången den 6 april 1823 i Ådals-Liden sn med Dordi Johansdotter (1796-1834). Jon var bonde i Ottsjö, Ådals-Liden sn. Omkring 1855-1856 flyttade familjen till Omsjö nr 2, Ådals-Liden sn, där han också var bonde. Jon dog i Omsjö den 16 maj 1868. Brita Magdalena gifte om sig den 20 november 1870 i Ådals-Liden sn med Jöns Jönsson Granlund (1811-1887). Hon dog den 19 januari 1898 i Söderfors, Ådas-Liden sn.

Jakob Johansson, var född den 29 augusti 1810 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 20 mars 1836 i Ådals-Liden sn med Märta Greta Abrahamsdotter. Hon var född den 18 juli 1811 i Moflo, Ådals-Liden sn som en dotter till Abraham Abrahamsson (1780-18??) och hans hustru Anna Lisa Eriksdotter (1774-1837). Jakob tog över en del av faderns nybygge i Forsmo, Ramsele sn och skrivs som nybyggare. Omkring 1859 flyttar familjen till Forsås, Ådals-Liden sn där Jakob blir bonde. Både han och hustrun skrivs som ärliga. Han gör ett hemmansbyte med Nils Olof Nylén och flyttar cirka 1861 till Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn. Jakob är där först bonde och sedan födorådstagare. Märta Greta avlider den 17 november 1875 i Häxmo och redan den 28 december 1876 gifter Jakob om sig i Ådals-Liden sn med Märta Stina Pålsdotter. Hon var född den 22 mars 1833 i Gammelgården, Anundsjö sn som en dotter till Pål Eskilsson (1803-1869) och hans hustru Maria Abrahamsdotter (1801-1879). Jakob avled i Häxmo den 31 januari 1892 och dödsorsaken var influensa. Änkan flyttade 1892 till Rå, Ådals-Liden sn. Hon hittades den 9 januari 1895 ihjälfrusen i en lada på Vikens skog, Ramsele sn och bedömdes ha avlidit i december 1894 eller januari 1895 och var då skriven i Rå.

Johan Johansson, var född den 28 november 1812 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 13 april 1846 i Fjällsjö sn med Märta Greta Johansdotter. Hon var född den 25 december 1822 i Tjärnäset, Ramsele sn som en dotter till bonden Johan Samuelsson (1789-1853) och hans hustru Brita Stina Matsdotter (1789-1862). Familjen bodde i Forsmo, Ramsele sn fram till cirka 1853 då de flyttade till Näsåker, Ådals-Liden sn. Johan skrivs som bonde och de flyttar vidare 1861 till Skarped, Ed sn där han är antecknad som bonde och förre gästgivaren. 1863 bär det av igen tillbaka till Näsåker, Ådals-Liden sn. Men redan 1865 flyttar de tillbaka till Ed sn och Forsmo. Här avlider Johan den 27 maj 1866 och hustrun Märta Cajsa den 7 maj 1869. Hennes dödsorsak var smittkoppar.

Per Johansson, var född den 28 mars 1816 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 4 april 1841 i Ådals-Liden sn med Gertrud Dorotea Eriksdotter. Hon var född den 11 maj 1819 i Krånge, Ådals-Liden sn som en dotter till Erik Andersson (1782-1861) och hans hustru Gertrud Persdotter (1785-1863). Per var bonde i Krånge, Ådals-Liden sn och senare födorådstagare i samma by. Han avled där den 21 februari 1876. Hustrun dog i samma by som födorådstagaränka den 27 februari 1900.


Jakob Johansson, var född den 29 augusti 1810 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 20 mars 1836 i Ådals-Liden sn med Märta Greta Abrahamsdotter. Hon var född den 18 juli 1811 i Moflo, Ådals-Liden sn som en dotter till Abraham Abrahamsson (1780-18??) och hans hustru Anna Lisa Eriksdotter (1774-1837). Jakob tog över en del av faderns nybygge i Forsmo, Ramsele sn och skrivs som nybyggare. Omkring 1859 flyttar familjen till Forsås, Ådals-Liden sn där Jakob blir bonde. Både han och hustrun skrivs som ärliga. Han gör ett hemmansbyte med Nils Olof Nylén och flyttar cirka 1861 till Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn. Jakob är där först bonde och sedan födorådstagare. Märta Greta avlider den 17 november 1875 i Häxmo och redan den 28 februari 1876 gifter Jakob om sig i Ådals-Liden sn med Märta Stina Pålsdotter. Hon var född den 22 mars 1833 i Gammelgården, Anundsjö sn som en dotter till Pål Eskilsson (1803-1869) och hans hustru Maria Abrahamsdotter (1801-1879). Jakob avled i Häxmo den 31 januari 1892 och dödsorsaken var influensa. Hustrun Märta Stina hittades den 9 januari 1895 ihjälfrusen i en lada på Vikens skog, Ramsele sn. Hon bedömdes ha avlidit i december 1894 eller januari 1895 och var då skriven i Häxmo.

Jakob och Märta Gretas barn:

Johan Peter Jakobsson, var född den 30 april 1837 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifte sig den 18 maj 1873 i Ådals-Liden sn med Märta Erika Eriksdotter. Hon var född den 12 oktober 1837 i Rå, Ådals-Liden sn som en dotter till Erik Johansson (1797-1858) och hans hustru Märta Eriksdotter (1801). Han var torpare i Häxmo, Ådals-Liden sn. Hustrun avled i Häxmo den 14 juli 1893. Johan Peter dog i samma by den 30 juni 1920.

Anna Johanna Jakobsdotter, var född den 2 maj 1840 i Forsmo, Ramsele sn. Hon gifte sig den 3 april 1864 i Ådals-Liden sn med Pål Pålsson Granlöf. Han var född den 7 augusti 1837 i Gammelgård, Anundsjö sn som en son till Pål Eskilsson (1803-1869) och hans hustru Maria Abrahamsdotter (1801-1879). Pål var torpare i Häxmo, Ådals-Liden sn och avled där den 17 april 1879 av maginflammation. Anna Johanna flyttade till Forsmo, Junsele sn 1884 och den 22 februari 1885 gifte hon sig i Junsele sn med Per Jönsson Forsberg. Han var född den 3 februari 1817 i Holafors, Ådals-Liden sn som en son till Jöns Jönsson (1779-1838) och hans hustru Anna Johansdotter (1782-1867). Makarna  bodde en tid i Forsmo, Junsele sn där Per var bonde och senare födorådstagare. De flyttade 1897 till Häxmo, Ådals-Liden sn där Per avled den 5 augusti 1904. Hustrun dog i samma by den 4 december 1909.

Nils Erik Jakobsson Häggmark var född den 9 april 1855 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifte sig den 21 juli 1878 i Ådals-Liden sn med Anna Karolina Markusdotter. Hon var född den 25 juni 1851 i Forsnäs, Ådals-Liden sn. Nils Erik var först arbetare i Häxmo nr 1, Ådals-Liden sn. 1879 blev han torpare i Moflo nr 4, Ådals-Liden sn. Anna Karolina dog i Moflo 1936 och Nils Erik dog 1937.

De hade flera barn.


Johan Johansson, var född den 28 november 1812 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 13 april 1846 i Fjällsjö sn med Märta Cajsa Johansdotter. Hon var född den 25 december 1822 i Tjärnäset, Ramsele sn som en dotter till bonden Johan Samuelsson (1789-1853) och hans hustru Brita Stina Matsdotter (1789-1862). Familjen bodde i Forsmo, Ramsele sn fram till cirka 1853 då de flyttade till Näsåker, Ådals-Liden sn. Johan skrivs som bonde och gästgivare. De flyttar vidare 1861 till Skarped, Ed sn där han är antecknad som bonde och förre gästgivaren. 1863 bär det av igen tillbaka till Näsåker, Ådals-Liden sn. Men redan 1865 flyttar de tillbaka till Ed sn och Forsmo. Här avlider Johan den 27 maj 1866 och hustrun Märta Cajsa den 7 maj 1869. Hennes dödsorsak var smittkoppar.

Johan och Märta Cajsas barn:

Johan Peter Johansson, född den 4 april 1847 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifte sig den 29 maj 1870 i Ed sn med Maria Brita Jonsdotter. Hon var född den 1 maj 1841 i Skorped sn. Johan Peter var torpare i Forsmo, Ed sn, skrivs senare som arrendator och arbetare. Både Johan Peter och hans hustru dog 1927. Makarna fick fem barn tillsammans.

Erik Anders Johansson, född den 24 december 1848 i Forsmo, Ramsele sn (döpt till Erik Ander). Han skrevs som obefintlig i Ed sn från 1872. Kom till Nya Zeeland 1884. Arbetade där som gruvarbetare. Han gifte sig den 1 juni 1899 i Greymouth med Kate Constance Quinn (född cirka 1864). Erik Anders dog den 26 maj 1907 i Kumara, Dillmanstown. Skrevs ibland som Erik Anton. 

Anna Matilda Johansdotter, född den 20 januari 1851 i Forsmo, Ramsele sn. Hon avled den 28 mars 1862 i Skarped, Ed sn. Dödsorsaken var nervfeber.

Jakob Emanuel Johansson var född den 13 mars 1853 i Forsmo, Ramsele sn. Han gifte sig den 24 juni 1881 i Ådals-Liden sn med Erika Karolina Lidmark. Hon var född den 22 december 1852 i Västanbäck, Ådals-Liden sn. Jakob Emanuel var torpare i Moflo nr 3, Ådals-Liden sn. Han dog i Moflo den 26 oktober 1902 då han drunknade av våda.

Nils August Johansson, född den 18 oktober 1855 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Nils August var sjöman. Han skrevs bland obefintliga i Ed sn från 1893. Kom till Nya Zeeland 1883. Var ogift gruvarbetare. Död den 1 maj 1936 i Hokitika.

Magnus Viktor Johansson, född den 10 januari 1858 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Han var sjöman och blev obefintlig i Ed sn 1893.

Henrik Natanael Johansson, född den 15 januari 1860 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Han flyttade 1874 till Tåsjö sn. Inflyttade den 11 maj 1874 till Skirsjöede och skrivs som tjänstegosse, senare dräng och arbetare. Han gifte sig den 5 november 1899 i Tåsjö sn med Sara Johanna Häggqvist. Hon var född den 13 juli 1873 i Hoting, Tåsjö sn som en dotter till Erik Johansson Häggquist och hans hustru Märta Greta Johansdotter. Makarna bosatte sig i Hoting där Henrik Natanael var torpare. Hustrun avled där den 1 september 1908 och dödsorsaken var lungsot. 

Karl Teodor Johansson, född den 24 juni 1862 i Skarped, Ed sn. Han var sjöman och blev obefintlig i Ramsele sn 1892. Kom till Nya Zeeland 1885. Var ogift gruvarbetare. Han dog den 8 augusti 1931 i Hokitika.

Hans Adolf, född den 8 augusti 1866 i Forsmo, Ed sn, död där den 24 juni 1868.


Sven Andersson var född den 25 december 1804 i Moflo, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 18 mars 1827 i Ådals-Liden sn med Anna Stina Andersdotter. Hon var född den 15 september 1798 i Moflo, Ådals-Liden sn. Sven var först bonde i Moflo, Ådals-Liden sn. På 1830-talet blev han bonde i Krånge, Ådals-Liden sn (4 5/8 seland). 1841 flyttade hela familjen till Forsmo, Ramsele sn, där han också var bonde. Anna Stina dog den 4 januari 1884 i Forsmo av ålderdomsbräcklighet. Sven dog i samma by av ålderdom den 25 februari 1887.

Sven och Anna Stinas barn:

Anna Kajsa Svensdotter, född den 9 juni 1827 i Moflo, Ådals-Liden sn.

Anders Svensson, född den 2 april 1829 i Moflo, Ådals-Liden sn.

Sven Peter Svensson, född den 14 oktober 1831 i Moflo, Ådals-Liden sn.

Stina Greta Svensdotter, född den 17 januari 1835 i Krånge, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 14 april 1857 i Ramsele sn med Erik Peter Filipsson Lidfors. Han var född den 1 maj 1830 i Forsås, Ådals-Liden sn. Erik Peter var först bonde i Forsås nr 2, Ådals-Liden sn (4 1/4 seland). Mellan 1859 och 1865 var han nybyggare i Forsmo, Ramsele sn. Därefter är familjen åter bosatt i Forsås nr 2, Ådals-Liden sn. Stina Greta dog av vattusot den 29 januari 1867 i Forsås. 1874 flyttade Erik Peter till Krånge nr 2, Ådals-Liden sn, där han skriven som dräng. Från och med 1876 är han skriven bland personer med obestämd vistelseort. Erik Peter dog den 8 augusti 1880 i Forsås av lunginflammation.   


Johan Henriksson var född den 3 juni 1835 i Imnäs, Ramsele sn. Han gifte sig den 19 juni 1859 i Ramsele sn med Anna Greta Eriksdotter. Hon var född den 28 juli 1832 i Imnäs, Ramsele sn. Johan var först bonde i Imnäs nr 1, Ramsele sn (2 1/4 seland), därefter inhyses i samma by. 1889 flyttade familjen till Forsmo, Ramsele sn, där han var torpare. Johan dog i Forsmo den 14 januari 1909. Anna Greta dog den 27 augusti 1927 i Forsmo.

Barn:

Erik Johan Johansson, född den 26 december 1859 i Imnäs, Ramsele sn.

Anna Margareta Johansdotter, född den 9 mars 1863 i Imnäs, Ramsele sn. Hon gift sig den 4 december 1887 i Ramsele sn med Jöns Peter Jonsson Forsberg. Han var född den 18 december 1854 i Vimmervattnet, Ramsele sn. Han gifte sig första gången den 19 oktober 1884 i Borgvattnet sn med Susanna Olofsdotter. Hon var född den 10 oktober 1860 i Skallsjön, Borgvattnet sn. Hon dog den 31 augusti 1886 i Forsnäs, Ådals-Liden sn av lungsot. Jöns Peter var torpare i Forsnäs, Ådals-Liden sn. Familjen emigrerade till USA 1892. 1898 fick Jöns Peter lagfart på ett hemman (Homestead Certification). Makarna lever 1920 i Malmö township, Aitkin county, Minnesota, USA.

Henrik Anton Johansson, född den 17 januari 1866 i Imnäs, Ramsele sn.

Olof Peter Johansson, född den 9 april 1869 i Imnäs, Ramsele sn, död där den 21 februari 1874.

Brita Kristina Johansdotter, född den 29 november 1872 i Imnäs, Ramsele sn. Hon dog 1952.

Inga Helena Johansdotter, född den 26 april 1876 i Imnäs, Ramsele sn, död där den 6 maj 1876.


© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02