Ulfvik, Junsele församling


Eriksson, Nils Fredrik (1871-19??), bonde

Nilsson, Erik (1831-1909), nybyggare och bonde

Nilsson, Erik Oskar (1880-19??), hemmansägare

Erik Nilsson var född den 30 november 1831 i Ruske, Junsele sn. Han gifte sig den 16 maj 1864 i Junsele sn med Helena Fredriksdotter. Hon var född den 12 april 1835 i Osele, Junsele sn. Erik hade redan några år innan giftermålet bosatt sig i Ulfvik, Junsele sn där han skrivs som nybyggare. Byn är på 24 seland och har 36 frihetsår från 1865. Senare blir han bonde på ett hemman om 3 seland. Makarna bor där i hela sitt liv. Hemmanet delas mellan barnen så att Nils Fredrik och Eva Katarina får 1.292 seland var medan mågen Jakob Peter Berglund skrivs för de resterande 0.416 seland. Hustrun  avlider i byn den 7 maj 1906 medan Erik lever ytterligare tre år och dör i samma by den 25 maj 1909. Det finns ingen dödsorsak noterad på någon av makarna. Förutom barnen nedan så hade de en dödfödd son 1870.

Deras barn:

Greta Lisa Eriksdotter var född den 9 juli 1865 i Ulfvik, Junsele sn. Hon gifte sig den 5 augusti 1894 med Anders Jakob Ingelsson. Han var född den 2 augusti 1863 i Bölen, Junsele sn. Anders Jakob var handlare i Bölen och blev senare snickare. Greta Lisa avlider i Bölen den 4 januari 1896 och dödsorsaken var maghinneinflammation. Anders Jakob gifte om sig den 5 februari 1911 i Junsele sn med Enna Fredrika Selin. Hon var född den 18 oktober 1879 i Mo, Junsele sn. Familjen bor i Bölen, Junsele sn 1929.

Anna Helena Eriksdotter var född den 18 mars 1867 i Ulfvik, Junsele sn. Hon gifte sig den 3 november 1895 i Junsele sn med Jakob Peter Berglund. Han var född den 21 oktober 1857 i Åkerbränna, Junsele sn. Vid giftermålet var Jakob Peter torpare i Åkerbränna och makarna bosatte sig där men flyttade redan 1896 till Ruske,  Junsele sn  där han skrivs som bonde och senare hemmansägare. Jakob Peter äger dessutom 0.416 seland i Ulfvik som är en del av hustruns föräldrahem. Anna Helena avlider i Ruske den 20 oktober 1920. Dödsorsaken är kräfta. Anna Helena var blind på ena ögat. Jakob Peter bor 1929 i Ruske som hemmansägare.

Nils Fredrik Eriksson var född den 9 mars 1871 i Ulfvik, Junsele sn. Han gifte sig den 11 februari 1899 i Junsele sn med Stina Magdalena Nilsdotter. Hon var född den 18 oktober 1873 i Ruske, Junsele sn. Nils Fredrik tog över en del av föräldrahemmet, för att vara exakt 1.292 seland, och blev bonde och senare hemmansägare där. De bor kvar i byn 1929.

Eva Katarina Eriksdotter var född den 2 september 1875 i Ulfvik, Junsele sn. Hon gifte sig den 18 november 1906 i Junsele sn med Erik Oskar Nilsson. Han var född den 25 maj 1880 i Betarsjönäset, Junsele sn. Erik Oskar var arbetare i Betarsjönäset men makarna bosatte sig på hustruns del av hennes föräldrahemman i Ulfvik. Hon skrivs som hemmansägare fram till början av 1910-talet när det är Erik Oskar som skrivs som hemmansägare på samma hemman. Makarna är barnlösa och bor på gården 1929.


Nils Fredrik Eriksson var född den 9 mars 1871 i Ulfvik, Junsele sn. Han gifte sig den 11 februari 1899 i Junsele sn med Stina Magdalena Nilsdotter. Hon var född den 18 oktober 1873 i Ruske, Junsele sn. Nils Fredrik tog över en del av föräldrahemmet, för att vara exakt 1.292 seland, och blev bonde och senare hemmansägare där. De bor kvar i byn 1929.

Deras barn:

Erik Nilsson var född den 26 mars 1899 i Ulfvik, Junsele sn. Han bor kvar 1929. Han avled den 21 oktober 1979 i Junsele sn. Blev änkling den 1 april 1965.

Barn

Anders Nilsson var född den 11 september 1902 i Ulfvik, Junsele sn. Utvandrade till Kanada 1924 och uppges ha dött där borta den 27 juli 1950.

Barn

Barn 

Barn

Barn

Frans Nilsson var född den 6 maj 1914 i Ulfvik, Junsele sn. Han gifte sig den 4 april 1953. Frans avled den 7 november 1980 i Brännkyrka sn, Stockholm stad.

Barn

Barn


Erik Oskar Nilsson var född den 25 maj 1880 i Betarsjönäset, Junsele sn. Han gifte sig den 18 november 1906 i Junsele sn med Eva Katarina Eriksdotter. Hon var född den 2 september 1875 i Ulfvik, Junsele sn. Han var arbetare i Betarsjönäset men makarna bosatte sig på hustruns del av hennes föräldrahemman i Ulfvik. Hon skrivs som hemmansägare fram till början av 1910-talet när det är Erik Oskar som skrivs som hemmansägare på samma hemman. Makarna är barnlösa och bor på gården 1929.


© Mats Johansson, Frösön, 2001

Sidan uppdaterad 2007-02-02